پیدا

بهرام شفیع، گزارشگر و مجری مشهور تلویزیون درگذشت

درخواست حذف اطلاعات

شفیع، 62 ساله، که از اوایل دهه شصت در شبکه اول سیما به عنوان گزارشگر مشغول به کار شد، در بهرام شفیع، گزارشگر و مجری مشهور تلویزیون درگذشت دهه گذشته نیز رییس فدراسیون هاکی ایران بود و موفقیت هایی را در این رشته ورزشی ب کرد.