پیدا

نامزد خاشقجی دست به دامن ترامپ و ملانیا شد

درخواست حذف اطلاعات

نامزد رو مه نگار منتقد عربستانی از روابط خود با او و برنامه هایی که برای آینده داشتند، برداشت  نامزد خاشقجی دست به دامن ترامپ و ملانیا شد ه و از ترامپ، ملانیا و نیز ولیعهد عربستان برای روشن شدن وضعیت خاشقجی درخواست کمک کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از رو مه رای الیوم، خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقجی، رو مه نگار و نویسنده عربستانی که از دوم اکتبر پس از ورودش به کنسلولگری این کشور در استانبول ترکیه ناپدیده شده، از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری برای روشن شدن این موضوع درخواست کمک کرد.