پیدا

رایزنی ترامپ با سعودی ها درباره سرنوشت خاشقجی

درخواست حذف اطلاعات

رئیس جمهور گفته با مقامات ارشد عربستان سعودی درباره رو مه نگار ناپدید شده در استانبول صحبت کرده است.