پیدا

دیدار خارجه با ولیعهد سعودی

درخواست حذف اطلاعات

خارجه که در نشست ان خارجه ۴ کشور تحریم کننده قطر در جده شرکت کرده و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرد.